Op zoek naar een nieuwe combinatietherapie, gebaseerd op genoom- en proteoomanalyses, om de respons op behandeling met cetuximab te verbeteren bij hoofd-halskankerpatiënten

Biomedisch
Promotors:
Filip Lardon (UAntwerpen)
Project Partners:
UAntwerpen
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€42.000

Samenvatting

De ontwikkeling van therapeutische resistentie vormt een uitdagend probleem en limiteert het succes van effectieve kankertherapieën in de kliniek. Cetuximab, een monoklonaal antilichaam dat bindt aan de epidermale groeifactor (EGFR), wordt momenteel gebruikt samen met radiotherapie voor lokaal gevorderde hoofd-halskankerpatiënten. De 5-jaarsoverlevingspercentages blijven echter laag. In het voorgestelde project zullen we daarom een nieuwe en veelbelovende combinatie uitwerken waarbij cetuximab gecombineerd zal worden met bestraling en een bijkomende, moleculaire doelgerichte therapie, hetgeen zal leiden tot de eliminatie van kankercellen die resistent zijn aan behandeling met cetuximab alleen. Aangezien werd aangetoond dat HPV-positieve patiënten een biologisch aparte groep vormen, zullen we hierbij aandacht besteden aan het al dan niet voorkomen van HPV (humaan papillomavirus). Het moleculaire tumorprofiel van hoofd-halskankerpatiënten zal worden gekarakteriseerd om nieuwe predictieve biomerkers te identificeren en om de triple combinatiestrategie rationeel samen te stellen. Het potentieel van deze innovatieve combinatietherapieën zal in vitro onderzocht worden in een uitgebreid panel van hoofd- halskanker cellijnen met verschillende gevoeligheid voor cetuximab. Nadien zal de meest veelbelovende synergistische combinatiebehandeling in vivo onderzocht worden in patiënt-gebaseerde xenograft (PDX) muismodellen.