Preklinische ontwikkeling van veiligere en klinisch toepasbare CAR-T immuuntherapie bij patiënten met multipel myeloom

Biomedisch
Promotors:
Viggo Van Tendeloo (UAntwerpen)
Project Partners:
UAntwerpen
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€42.000

Samenvatting

Multipel myeloom (MM), ook de ziekte van Kahler genoemd, is een vorm van ongeneeslijke bloedkanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd beginnen te groeien in het beenmerg. Het beenmerg is een weke substantie die zich in het binnenste van onze beenderen bevindt (vooral in wervels, ribben, bekken en borstbeen). De normale functie van de plasmacel is de productie van antistoffen. De normale beenmergcellen worden na verloop van tijd overwoekerd door de plasmacellen. Daardoor komt de bloedvorming in het gedrang met mogelijks bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen), infectiegevaar (tekort aan witte bloedcellen) en bloedingsneiging (tekort aan bloedplaatjes) tot gevolg. De woekerende cellen tasten ook het normale botweefsel aan, waardoor MM patiënten vaak last hebben van helse botpijnen. Volgens gegevens van de Belgische Stichting Kankerregister krijgen elke dag 2 Belgen de diagnose MM te horen en werden in 2015 826 nieuwe gevallen van multipel myeloom geregistreerd. De ziekte tast iets meer mannen dan vrouwen aan, en komt vooral op latere leeftijd voor (>60j).
De standaardbehandeling van MM is een behandeling met medicijnen. Jongere patiënten (tot 65 en soms tot 70 jaar) krijgen meestal in de loop van hun behandeling een stamceltransplantatie met eigen cellen (autologe stamceltransplantatie). Hun vooraf afgenomen stamcellen worden dan na een behandeling met een hoge dosis chemotherapie teruggegeven. Ondanks therapeutische vooruitgang in de behandeling van MM, blijft de ziekte ongeneeslijk, vooral door resistentie op termijn tegen de gebruikte medicijnen, hetgeen resulteert in herval in de ziekte. Hierdoor is er dringend nood aan nieuwe en effectievere behandelvormen van MM die zeer specifiek gericht zijn op de kankercellen en minder nevenwerkingen dan klassieke kankermedicijnen veroorzaken.
Doordat CAR-T therapie momenteel als een revolutionaire nieuwe therapie wordt toegepast bij een aantal vormen van bloedkanker zoals leukemie en lymfomen waarbij spectaculaire resultaten worden gezien in uitbehandelde (palliatieve) patiënten, willen we in dit project de haalbaarheid en princiepsbewijs leveren dat CAR-T therapie ook bij MM kan gebruikt worden. We zullen hierbij vooral oog hebben voor een aantal tekortkomingen in de huidige CAR-T strategieën zoals resistentie tegen CAR-T, neveneffecten en economische haalbaarheid van deze vorm van gepersonaliseerde celtherapie.
In dit project zullen we nauw samenwerken met het Biotherapy Research Center in Shanghai, China (Prof. Yiwei Chu and Prof. Feifei Luo) die reeds baanbrekend werk verrichten op dit vlak in bepaalde experimentele muismodellen. Het is onze bedoeling om vanuit die expertise de vertaling naar de mens te maken en de therapeutische haalbaarheid in het laboratorium aan te tonen.