Preklinische validatie van nieuwe anti-EMT therapie voor de behandeling van kwaadaardige triple negatieve borstkanker

Biomedisch
Promotors:
Geert Berx (Ugent)
Project Partners:
UZ Gent, kankercentrum
KU Leuven
Ugent
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€583.424

Samenvatting

Binnen de groep van borstkankerpatiënten, hebben de patiënten met een mesenchymale triple-negatieve borstkanker de meest agressieve vorm. Daar specifieke therapie voor deze patiënten ontbreekt (in tegenstelling tot hormonale borstkankers), worden zij doorgaans met zware, algemene chemotherapie behandeld. Deze therapie gaat gepaard met ernstige nevenwerkingen, zoals onvruchtbaarheid, diabetes en hart- en vaatziekten, zonder de prognose van deze patiënten sterk te verbeteren. Deze patiënten hebben dus nood aan nieuwe en/of aanvullende therapieën. In dit onderzoek wil men bestaande geneesmiddelen, met gekende werking tegen agressieve kankercellen en gekende neveneffecten, extra gaan inzetten in de behandeling van deze specifieke kankers. Daar het gaat om reeds bestaande geneesmiddelen zullen bepaalde testen/fases niet meer nodig zijn en kan de oversteek naar de patiënt van deze combinatietherapie (geneesmiddel + chemotherapie) sneller gemaakt worden.