Rouw na verlies door kanker: Een onderzoek naar psychosociaal welzijn van nabestaanden. Vergt een zelfgekozen levenseinde andere zorg?

Psychosociaal
Promotors:
Nele Van Den Noortgate (Ugent)
Nele Van Den Noortgate (UZGent)
Project Partners:
Ugent
UZGent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€330.178

Samenvatting

Kanker wordt wijdverspreid een “family affair” genoemd. Het treft niet enkel de patiënt maar ook zijn naasten. We merken dat dit ook meer en meer gemeengoed wordt in de klinische praktijk. Zorgverleners trachten naar best vermogen ook oog te hebben voor naasten van kankerpatiënten tijdens het ziekteproces (zie initiatieven zoals brochures, consulten voor partners, kinderhoekjes). Tegelijkertijd horen we bij zorgverleners een zorg rond het welzijn van de naasten wanneer genezen niet meer mogelijk is. Kunnen we als zorgverleners preventief iets aanbieden dat het rouwproces nadien ‘verzachten’ kan? Hebben we nog een taak na het overlijden? En wat als het overlijden zelfgekozen is door de patiënt: vergt dit andere zorg voor de nabestaanden?

In België stierven in 2011 27.639 mensen als gevolg van kanker. Uitgaande van een geschat sociaal netwerk van 9 personen (gezondheidsenquête van 2001) wil dit zeggen dat in 2011 ruwweg 248.751 Belgen rouwden om iemand die stierf ten gevolge van kanker. Als we o.b.v. de rouwliteratuur weten dat ongeveer 10-15% van de rouwenden vastloopt in het rouwproces (d.i. gecompliceerde rouw), niet spontaan herstelt, en significante morbiditeit en mortaliteit vertoont, tonen deze cijfers dat het tijd is om de vragen van zorgverleners vanuit een onderzoeksbril te benaderen. Wanneer we weten wat de impact is van overlijden door kanker, welke factoren bijdragen tot (mal)adaptatie, wat de noden zijn van nabestaanden, boren we mogelijks een ongelooflijk preventief kapitaal aan.

Met deze studie willen we via zowel kwantitatieve als kwalitatieve studies inzoomen op de impact van overlijden door kanker, de risicofactoren, en de noden en belevingen van nabestaanden en zorgverleners. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de vergelijking van overlijden door een zelfgekozen dood en overlijden door andere oorzaak. Met deze kennis willen we aanbevelingen formuleren voor preventieve zorg voor, tijdens en na het overlijden, zodat family-centered care optimaal kan ingezet worden in de oncologische zorg.