Toekomstplan

2022-2026

Hoe kunnen we kanker nog beter vermijden, bestrijden en verzachten? En hoe kunnen we de beste versie van onszelf zijn in een wereld die verandert? Die vragen liggen aan de basis van ons nieuw toekomstplan (2022-2026).

Want ook de volgende vijf jaar wil Kom op tegen Kanker de voortrekker en het aanspreekpunt zijn in de strijd tegen kanker. Daarom zijn we uitgebreid gaan praten met verschillende experts en betrokkenen en hebben we een ambitieus, nieuw toekomstplan opgesteld. Onze doelstellingen ontdek je hieronder, eerst vertellen we graag welke zes thema’s nog belangrijker zijn geworden in vergelijking met ons vorige plan.  

We zetten sterker in op preventie, omdat daar nog veel vooruitgang te boeken is. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Het streven naar een rookvrije wereld blijft een belangrijk strijdpunt en we blijven ook inzetten op een gezond leefmilieu (hormoonverstorende stoffen, fijn stof en asbest).
Daarnaast focussen we ons de komende jaren nog meer op een gezonde levensstijl: gezond eten en bewegen (voorkomen van overgewicht) en op het voorkomen van kanker als gevolg van (licht tot matig) alcohol drinken.
We blijven ook inzetten op het verbeteren van de toegang tot en de kennis over vroegopsporing.

Toekomstplan thema 1
Toekomstplan thema 2

 

Kom op tegen Kanker wil er zijn voor iedereen, maar we stellen vast dat we de meest kwetsbaren moeilijk bereiken. Door hen meer aan te spreken en bij te staan, willen we de volgende vijf jaar de groeiende gezondheidsongelijkheden aanpakken.
Ons beleids-, studie- en projectwerk wil tegen 2026 structurele verbeteringen voor mensen in kwetsbare situaties realiseren. Een nauwere samenwerking met onder meer buurtwerkingen, armoedeorganisaties en wijkgezondheidscentra is hier een eerste stap. 


 

Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. In Vlaanderen zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Wie kanker overleeft, botst vaak op specifieke vragen en problemen, die zowel binnen de zorg als in het dagelijkse leven opgelost moeten worden.
Kom op tegen Kanker zal zich de komende jaren inzetten om het leven na kanker te verbeteren. We focussen daarbij onder meer op werkhervatting, een brede nazorgaanpak voor elke patiënt en een uitbreiding van het recht om vergeten te worden.

Toekomstplan thema 3
Toekomstplan thema 4

 

We zijn er in de eerste plaats voor kankerpatiënten, maar de verbeteringen en impact die we realiseren, komen ook mensen met andere chronische aandoeningen ten goede.
Wat Kom op tegen Kanker voor kankerpatiënten doet, is een hefboom voor algemene verbeteringen in de zorg en het voorkomen van ziektes. Het gaat dan bijvoorbeeld om ziektes als diabetes, alzheimer, hart- en vaataandoeningen ...

 

Bij alles wat Kom op tegen Kanker doet, staat de impact voor de kankerpatiënt centraal. Zo eisen we dat onderzoek verder gaat dan louter een wetenschappelijke publicatie en leidt tot effectieve verbeteringen in de zorg en behandeling.
De zorgprojecten die we financieren, moeten op termijn verbeterde zorg brengen voor álle kankerpatiënten die er nood aan hebben. Elke financiering volgen we ook streng op; wanneer we zien dat iets niet optimaal verloopt, grijpen we in. 

Toekomstplan thema 5
Toekomstplan thema 6

 

Ook de volgende vijf jaar willen we iedereen die samen met ons op pad wil gaan, actief betrekken bij ons beleid en onze werking. Of het nu gaat om actievoerders, donateurs, mensen die ons in hun testament opnemen, vrijwilligers die mee onze fondsenwervende projecten realiseren, patiënten en burgers die in onze commissies waken over de bestedingen, ...
Bij alles wat we doen, willen we iedereen betrekken die daar belang of baat bij heeft. Want alleen SAMEN kunnen we ons ambitieus plan realiseren.

Het nieuwe toekomstplan van Kom op tegen Kanker bestaat uit 10 strategische en 27 operationele doelstellingen. We evalueren deze elk jaar en sturen bij waar nodig, tot de dag waarop mensen geen geliefden meer verliezen aan kanker.

Meer weten? Klik op de afbeelding hieronder om door onze doelstellingen bladeren.

Doelstellingen toekomstplan

Ontdek hier de voornaamste realisaties uit ons vorige toekomstplan (2017-2021)