geld geneesmiddelen

Betaalbaarheid en ontwikkeling van geneesmiddelen

Kom op tegen Kanker, Test Aankoop en Dokters van de Wereld vragen aandacht voor de ontsporende geneesmiddelenprijzen en hoge medische noden. De organisaties formuleerden tijdens een symposium op 8 november 2018 daarom tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen.

De prijzen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen swingen de pan uit. De terugbetaling ervan zet het budget van de ziekteverzekering zwaar onder druk. Tegelijkertijd worden er voor belangrijke medische noden geen of onvoldoende geneesmiddelen (zoals nieuwe antibiotica) ontwikkeld.

Test Aankoop, Dokters van de Wereld en Kom op tegen Kanker kaartten deze problematiek aan tijdens een symposium op 8 november 2018. Ze formuleerden tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen. Alle politieke partijen vonden dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Negen van de tien aanbevelingen kregen de steun van de meerderheid van de politieke partijen. De politieke standpunten werden tijdens het symposium bekendgemaakt.

Programma symposium

  • Het symposium over betaalbaarheid en ontwikkeling van geneesmiddelen vond plaats op 8 november 2018, met een verwelkoming door dr. Ri De Ridder van Dokters van de Wereld.
  • Ward Rommel van Kom op tegen Kanker en dr. Martine Van Hecke van Test Aankoop formuleerden de probleemstelling en de uitdagingen.
  • Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kon niet aanwezig zijn maar gaf haar visie via een video.