Palliatieve zorgen

Het palliatief debat

Beter zorgen voor wie niet meer beter wordt

Palliatieve zorg moet een basisrecht zijn voor al wie ziek is en niet meer kan genezen. Maar welke zorg willen Vlamingen in hun laatste jaren en maanden? Om dat te weten organiseerde Kom op tegen Kanker 'Het palliatief debat': een breed maatschappelijk debat met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij palliatieve zorg. De uitkomst van het debat bepleiten we bij de Vlaamse overheid en de zorgsector.

Hoe verliep het palliatief debat?

  • Nadat in kaart gebracht werd wat er vandaag aan palliatieve zorg bestaat, werd het brede publiek bevraagd via online debatmomenten. Ervaringen konden ook gedeeld worden via hetpalliatiefdebat.be (maart tot november 2020).
  • 24 burgers distilleerden uit al die debatten en verhalen 47 burgeraanbevelingen. Die overhandigden ze online aan bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) (januari 2021).
  • Zorgverleners vertaalden de burgeraanbevelingen naar haalbare ambities en streefdoelen voor de zorgsector (januari en februari 2021). Ook de experts deden dat (voorjaar 2021, zie eindrapport).
  • Op basis van die vier rapporten werd een eindrapport opgesteld. We hopen dat het de basis kan vormen voor de broodnodige hervormingen in de sector. Kom op tegen Kanker engageert zich in ieder geval om de aanbevelingen bij de bevoegde Vlaamse overheid en bij de zorgsector zelf te bepleiten.  

Lees meer over