Recht op een kwaliteitsvolle behandeling en zorg

Kom op tegen Kanker vindt dat elke patiënt recht heeft op de beste behandeling en zorg. Daarom kaarten we regelmatig pijnpunten aan bij de overheid. We brengen ervaringen van patiënten in kaart en schrijven kritische rapporten met concrete aanbevelingen.

Kom op tegen Kanker werkt op verschillende thema's:

Beter zorgen voor wie niet meer beter wordt: het palliatief debat

Voor wie ziek is en niet meer kan genezen, moet palliatieve zorg een basisrecht zijn. Patiënten en hun dierbaren signaleren regelmatig aan Kom op tegen Kanker dat ze nood hebben aan aangepaste begeleiding zodra iemand ongeneeslijk ziek is. De organisatie nam die vraag ter harte en onderzocht hoe het brede publiek over zijn levenseinde en dat van hun naasten denkt.  Op basis van die input stelden burgers, zorgverleners en experts aanbevelingen op voor de Vlaamse overheid. Kom op tegen Kanker zal die de komende jaren behartigen zodat levenskwaliteit ook in onze laatste jaren, maanden en weken gegarandeerd wordt. Lees meer

Zorgen na kanker

Kom op tegen Kanker vraagt een betere nazorg voor kankeroverlevers. Zo kan hun levenskwaliteit en re-integratie in de samenleving verbeterd worden.

Uit eigen onderzoek (pdf) blijkt immers dat veel (ex-)kankerpatiënten na de behandeling kampen met pijn, vermoeidheid, concentratie en geheugen, angst en depressieve gevoelens ... Hun leven opnieuw oppikken op professioneel of privévlak, gaat moeilijker dan verwacht. De organisatie heeft de bevoegde ministers alvast gevraagd om er mee werk te maken. Lees meer

Daarnaast doet Kom op tegen Kanker samen met het College voor Oncologie en het Kankercentrum aanbevelingen om de nazorg te verbeteren.

 

Pijn bij en na kanker

Kankerpatiënten moeten beter begeleid worden als ze pijn hebben tijdens of na hun behandeling. Dat stelt Kom op tegen Kanker op basis van eigen onderzoek waaruit blijkt dat kankerpatiënten met - vooral chronische - pijn vaak niet bij zorgverleners terechtkunnen. Nochtans is 70 tot 90 % van de pijn te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Lees meer

 

Organiseer klinisch kankeronderzoek beter

Kom op tegen Kanker draagt bij aan betere behandelingen en hogere overlevingskansen voor mensen met kanker. Dat doet de organisatie onder meer door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Uit eigen onderzoek blijkt wel dat het klinisch kankeronderzoek beter georganiseerd kan worden. Onze aanbevelingen:

  • Richt een organisatie op die het administratieve werk en de rekrutering van patiënten voor klinische studies op zich neemt.
  • Verbeter de wetgeving over klinische studies. De Europese Commissie kan voor multinationale studies één Europees loket creëren waar de opdrachtgever van een studie de nodige dossiers indient. Zo zullen opdrachtgevers van een multinationale studie geen tegenstrijdige adviezen meer krijgen over studieprotocols.
  • Geef patiënten een actievere rol in het kankeronderzoek.
  • Maak buitenlandse studies toegankelijker voor Belgische patiënten.
Lees meer

 

Concentreer complexe kankerbehandelingen in beperkt aantal ziekenhuizen

Kom op tegen Kanker pleit ervoor dat de overheid complexe en zeldzame kankerbehandelingen in een beperkt aantal ziekenhuizen concentreert. In Vlaanderen zijn er te veel ziekenhuizen die mensen met slokdarm- of pancreaskanker chirurgisch behandelen. De meeste ziekenhuizen voeren te weinig ingrepen uit om een goede behandelingskwaliteit te garanderen.

Minister Maggie De Block plant een hervorming van de ziekenhuiszorg en de ziekenhuisfinanciering. Dat vindt Kom op tegen Kanker prima, al betreurt de organisatie dat de afronding pas voorzien is voor 2025. Bij monde van algemeen directeur Marc Michils en voorzitter Jean-Jacques Cassiman maant Kom op tegen Kanker minister Maggie De Block aan tot spoed. Lees ons opiniestuk dat daarover in De Standaard verscheen.

Daarnaast heeft elke patiënt het recht te weten waar hij de beste behandeling kan krijgen. Daarom pleitten Kom op tegen Kanker en Test-Aankoop in 2014 voor een website waarop patiënten de kwaliteit van ziekenhuizen kunnen vergelijken.

 

Maak thuishospitalisatie beschikbaar voor iedereen

Kom op tegen kanker wil dat kankerpatiënten vrij kunnen kiezen voor thuishospitalisatie. Een deel van de zorg die normaal in het ziekenhuis plaatsvindt, kan dan thuis bij de patiënt gebeuren. Het laat patiënten toe om hun behandeling gemakkelijker te combineren met hun gezinsleven, sociaal leven, hobby’s, werk, studies … Kom op tegen Kanker deed een haalbaarheidsstudie naar thuishospitalisatie. Hieruit bleek dat er vooral nood is aan een wettelijk en financieel kader. Minister Vandenbroucke en minister Beke beloofden hiermee aan de slag te gaan. Kom op tegen Kanker blijft dit verder opvolgen.

Werd je recht op kwaliteitsvolle zorg geschonden?