Thuishospitalisatie

Thuishospitalisatie: de weg vooruit!

Definitief rapport

Sinds 1 juli 2023 kan een kankerbehandeling die onderhuids wordt ingespoten ook thuis bij de patiënt toegediend worden. Kom op tegen Kanker wil dat thuishospitalisatie ook voor andere patiënten en behandelingen beschikbaar wordt. In onderstaand rapport formuleert de organisatie een aantal randvoorwaarden om van thuishospitalisatie een succes te maken.

Onder thuishospitalisatie verstaat Kom op tegen Kanker de thuistoediening van specialistische zorg die normaal in een ziekenhuis plaatsvindt en dit door personeel met de juiste expertise in die zorg. Het gaat om zorg die vanuit het ziekenhuis door een specialist-arts ingesteld en opgevolgd wordt, maar die wel – op zijn minst gedeeltelijk – in de thuisomgeving van de patiënt uitgevoerd wordt.  

Thuishospitalisatie stelt de patiënt centraal en draagt zo bij tot een betere kwaliteit van zorg. Het laat patiënten toe om hun behandeling gemakkelijker te combineren met hun gezinsleven, sociaal leven, hobby’s, werk, studies … Momenteel is er geen wettelijk en financieel kader, waardoor thuishospitalisatie niet voor iedereen beschikbaar is. Kom op tegen Kanker is daarom blij dat vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hiervoor de nodige initiatieven nemen. 

  • Marc Michils, voorzitter Kom op tegen Kanker: ‘We financieren een proefproject rond thuishospitalisatie in Kortrijk, Onco@home. De reacties daar zijn heel positief. Bijna alle patiënten uit het proefproject geven de voorkeur aan thuishospitalisatie. Door het gebrek aan een wettelijk en financieel kader, is thuishospitalisatie enkel beschikbaar via zulke projecten. Loopt er geen proefproject in jouw regio, dan heb je pech. Daarom zijn we heel tevreden dat minister Vandenbroucke een wettelijk en financieel kader zal voorzien. Ook minister Beke neemt de nodige initiatieven om thuishospitalisatie mogelijk te maken. Zo kunnen patiënten op termijn kiezen voor de zorg die voor hen het best aanvoelt.’  

Dirk was een van de patiënten uit het proefproject ‘Onco@home’ en is enthousiast.

  • Dirk: ‘Thuishospitalisatie zorgde bij mij voor een erg ontspannen gevoel. Ik kreeg een seintje wanneer de verpleegkundige langs zou komen. Via mijn poortkatheter werd dan een bloedstaal afgenomen. Bij de dagopname kon ik, na mijn aanmelding, onmiddellijk naar mijn kamer. Wat een luxe!’ 

We willen dat thuishospitalisatie overal beschikbaar wordt, zodat patiënten kunnen kiezen voor de zorg die voor hen het best aanvoelt.

Marc Michils

Voormalig algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker

Randvoorwaarden voor succesvolle thuishospitalisatie 

Naast het wettelijk en financieel kader zijn er nog andere randvoorwaarden. Die identificeerde Kom op tegen Kanker in april, op basis van debatten met zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers.  
Enkele van die randvoorwaarden zijn: 

  • De keuze aan de patiënt laten 
  • Het vertrouwen van de patiënt in thuishospitalisatie stimuleren 
  • Voldoende inzetten op zorgcoördinatie en -planning 
  • Opleidingen en bijscholingen voor thuisverpleegkundigen voorzien 
  • Zorgprocessen meer op elkaar afstemmen 
  • Kwaliteitsbeleid: de kwaliteit van zorg omschrijven en bewaken 

Lees ook de samenvatting in het Frans

Haalbaarheidsstudie 

Om dit onderzoeksrapport, samen met managementadviesbureau Möbius, op te stellen, voerde Kom op tegen kanker een twintigtal gesprekken met belanghebbenden die breed gerekruteerd werden: zorgverleners, beleidsmakers, stafmedewerkers, directieleden… van o.a. thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. De debatten, die in april plaatsvonden, leverden verdere inzichten op. Inzicht in de praktijk verkreeg Kom op tegen Kanker via het proefproject Onco@home. Hiervoor werkte de organisatie samen met az groeninge Kortrijk, Sint-Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, i-mens en ZorgConnect. Tot slot verdiepten de projectmedewerkers van Kom op tegen Kanker zich aan de hand van gesprekken en documenten ook in andere afgelopen of lopende thuishospitalisatieprojecten.