Laborantes kankeronderzoek

Call voor kankeronderzoek met link naar COVID-19

Delen

Kom op tegen Kanker maakt geld vrij voor biomedische onderzoeksprojecten die op korte termijn meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de interactie tussen het coronavirus COVID-19 en kanker. Onderzoekers kunnen tot 20 april hun aanvraag indienen.

Kom op tegen Kanker wil biomedische projecten financieren die op korte termijn (zes maanden) een antwoord kunnen bieden op dringende wetenschappelijke vragen over de interactie tussen COVID-19 en kanker. Het betreft projecten die omwille van dringendheid niet in de andere calls kunnen worden ingediend. Een goedgekeurd project kan maximaal 50.000 euro toegekend krijgen.

Een aanvraag indienen kan via onze website t.e.m. 20 april 2020 (12u). De selectie van de projectvoorstellen gebeurt uiterlijk op 4 mei.

Vragen? Stuur een e-mail of contacteer Erwin Lauwers (verantwoordelijke projectfinanciering biomedisch onderzoek) via 02 225 83 17.