Gespreksavond over redelijke aanpassingen op het werk

Redelijke aanpassingen op het werk kennen steeds meer bijval

Delen

Het centrum voor gelijke kansen Unia en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gaan samenwerken. De organisaties bundelen hun krachten om werkgevers bij te staan als ze redelijke aanpassingen op het werk doorvoeren voor langdurig zieke werknemers. Dat bleek gisteren op de jaarlijkse gespreksavond van Handicap&Arbeid en Kom op tegen Kanker. Iets meer dan vijftig mensen kwamen in Antwerpen bijeen rond het thema ‘redelijke aanpassingen op het werk’.

Kom op tegen Kanker is verheugd om te merken dat werknemers én werkgevers zich meer en meer bewust zijn van wat redelijke aanpassingen op het werk inhouden. ‘Nu mensen langer blijven werken, zullen we vaker geconfronteerd worden met langdurig zieken. We kunnen dus niet anders dan er werk van maken’, zei Louis Warlop van het VBO gisteren tijdens een panelgesprek.

'Concretiseer redelijke aanpassingen in wetgeving'

Vakbondsafgevaardigde Steven Genbrugge (ABVV) pleitte ervoor redelijke aanpassingen in de wetgeving te concretiseren. Dat zou werknemers en werkgevers nog meer houvast bieden als ze bekijken welke redelijke aanpassingen op de werkvloer mogelijk zijn.

Niet de persoon met een arbeidsbeperking moet zich aanpassen, wel diens werkomgeving.

Dominique De Meyst en Nele Roekens

Unia

Op de gespreksavond leefde de overtuiging dat we op de arbeidsmarkt meer moeten focussen op competentie, op wat iemand wel (nog) kan eens hij een arbeidshandicap of chronische ziekte heeft en niet op wat iemand niet (meer) kan.

Om die competenties ten volle te benutten kunnen redelijke aanpassingen een essentiële rol spelen. Dominique De Meyst en Nele Roekens (Unia) gaven terecht aan dat niet de persoon met arbeidshandicap moet aanpassen, wel diens omgeving. Doordat die niet is aangepast, ervaart iemand namelijk moeilijkheden op de arbeidsmarkt.

Andy Van Hoorebeke, die als dove werknemer kan rekenen op een werkgever die inzet op redelijke aanpassingen, getuigde wat die aanpassingen voor hem betekenen. Dankzij die inspanningen ondervindt hij geen barrières meer.

Kom op tegen Kanker helpt werkgevers op weg

Om werkgevers verder op weg te helpen werden door Kom op tegen Kanker al verschillende projecten gefinancierd. Twee daarvan werden op de gespreksavond toegelicht: de consultancy van Emino via ‘Kanker op de werkvloer’, als de website kankerenwerk.be aan bod.

De site werd samen met onder meer Lode Godderis (KU Leuven) ontwikkeld en focust zich op kmo’s. Kom op tegen Kanker is ervan overtuigd dat ook andere werkgevers de tips en tricks in de praktijk kunnen omzetten wanneer ze worden geconfronteerd met kanker op de werkvloer.

Door de gespreksavond te organiseren en die projecten onder de aandacht te brengen, wil Kom op tegen Kanker als lid van Handicap&Arbeid de drempel naar de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap of chronische ziekte zo veel mogelijk verlagen.