Als vertegenwoordiger van patiënten

Patiëntencommissie aan het werk
 • Met patiëntenvertegenwoordigers en medewerkers van Kom op tegen Kanker
 • Oordelen en nadenken over patiëntgerichtheid van onderzoek en organisaties
 • Enkele momenten per jaar

Ben je (ex-)kankerpatiënt en kreeg je je diagnose minimaal een jaar geleden? Of ben je als naaste nauw betrokken bij de zorg voor iemand met kanker? Dan kun jij als vertegenwoordiger van patiënten mee de behandeling en zorg voor mensen met kanker verbeteren.

  Als (ex-)patiënt of naaste kun je mee uitmaken of onderzoeksprojecten of organisaties voldoende rekening houden met de wensen en noden van patiënten met kanker. Alleen de onderzoeksprojecten of organisaties die een positieve beoordeling krijgen, kunnen (financiële) steun ontvangen van Kom op tegen Kanker.

  In ruil voor je inzet, zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning. Zo krijg je een onkostenvergoeding voor vervoers- en telefoonkosten en een vrijwilligersverzekering. Je krijgt ook een opleiding zodat je je taken goed kunt uitvoeren. Tot slot nodigen we jou als vrijwilliger doorheen het jaar graag uit voor dankmomenten en andere interessante evenementen of vormingen georganiseerd door Kom op tegen Kanker of relevante partners.

  Kom op tegen Kanker wil (ex-)patiënten of naasten namelijk nauw betrekken bij zijn werking. De organisatie ziet hen als ervaringsdeskundigen die een zeer zinvolle inbreng kunnen leveren.

  Geen vacature voor jou?

  Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!