Als vertegenwoordiger van patiënten

  • Met patiëntenvertegenwoordigers en medewerkers van Kom op tegen Kanker
  • Beoordeel mee de patiëntgerichtheid van de onderzoeken, organisaties en initiatieven die we financieren
  • Enkele momenten per jaar

Als ervaringsdeskundigen maken (ex-)kankerpatiënten het verschil. Kom op tegen Kanker steunt op hun expertise in enkele commissies en klankbordgroepen:

Biomedische patiëntencommissie

De biomedische patiëntencommissie beoordeelt ingediende biomedische onderzoeksprojecten op hun patiëntgerichtheid. Samen met een expertencommissie bepaalt deze commissie welke projecten Kom op tegen Kanker financiert.

Psychosociale patiëntencommissie

Kom op tegen Kanker steunt op z’n psychosociale patiëntencommissie om psychosociale (onderzoeks)projecten te beoordelen op hun patiëntgerichtheid (de mate waarin het project is afgestemd op (de noden van) kankerpatiënten. 

Klankbordgroep AYA

Om de stem van jongvolwassenen die kanker hebben (gehad) volwaardig te integreren binnen AYA Movement, komen een aantal AYA’s tweemaandelijks samen in een ‘klankbordgroep', die nieuwe of bestaande initiatieven voor AYA’s toetst aan hun leeftijdsspecifieke noden en ervaringen.

In ruil voor je inzet zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning. Zo krijg je een onkostenvergoeding voor vervoers- en telefoonkosten en een vrijwilligersverzekering. Tot slot nodigen we jou als vrijwilliger doorheen het jaar graag uit voor dankmomenten en andere interessante evenementen of vormingen georganiseerd door Kom op tegen Kanker of relevante partners.

Lees meer over patiëntenparticipatie en de commissies en over AYA Movement.

Geen vacature voor jou?

Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!