Als vertegenwoordiger van patiënten

  • Met patiëntenvertegenwoordigers en medewerkers van Kom op tegen Kanker
  • Beoordeel mee de patiëntgerichtheid van de onderzoeken, organisaties en initiatieven die we financieren
  • Enkele momenten per jaar

Als ervaringsdeskundigen maken (ex-)kankerpatiënten het verschil. Kom op tegen Kanker waardeert hun expertise dan ook op verschillende manieren:

  • Om de onderzoeken en projecten te beoordelen die Kom op tegen Kanker financiert, kun je als (ex-)kankerpatiënt (diagnose minimaal een jaar geleden) of naaste je expertise kwijt in onze biomedische en psychosociale patiëntencommissies. Houden die onderzoeksprojecten of organisaties voldoende rekening met de wensen en noden van patiënten met kanker. Alleen de onderzoeksprojecten of organisaties die een positieve beoordeling krijgen, kunnen (financiële) steun ontvangen van Kom op tegen Kanker.
  • Jongvolwassenen tussen 17 en 35 jaar die kanker hebben (gehad) zijn het ideale klankbord om de zorg, nazorg en re-integratie voor deze specifieke groep patiënten te verbeteren. Geef jouw visie en mening op onze plannen. Lees hieronder meer info en stel je kandidaat via anneke.cattebeke@komoptegenkanker.be.

In ruil voor je inzet zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning. Zo krijg je een onkostenvergoeding voor vervoers- en telefoonkosten en een vrijwilligersverzekering. Tot slot nodigen we jou als vrijwilliger doorheen het jaar graag uit voor dankmomenten en andere interessante evenementen of vormingen georganiseerd door Kom op tegen Kanker of relevante partners.

Geen vacature voor jou?

Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!