Dankzij jullie steun kunnen wij opkomen tegen kanker

Je geld goed besteden

Elk jaar opnieuw kunnen wij rekenen op de steun van duizenden sympathisanten die geld inzamelen tegen kanker. Samen met de inkomsten uit onder meer legaten zamelden we in 2018 37,79 miljoen euro in.

Kom op tegen Kanker waakt erover dat een maximum van jullie ingezamelde geld effectief naar de strijd tegen kanker gaat en slechts een minimum naar de interne werking. Daar willen we heel transparant over zijn: voor elke 10 euro die we ontvangen, gaat minder dan 2 euro naar investeringen in fondsenwerving en de werking van de organisatie.

Vele kleintjes maken groot:
€ 37.790.575 euro in 2018
Vele kleintjes maken groot:
€ 37.790.575 in 2018
Je geld goed besteden
  • Giften & Acties
  • Legaten
  • Diverse inkomsten

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

'Je hebt kanker.' Het verdict valt elk jaar voor meer dan 40.000 Vlamingen. Een vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs een op de drie.

Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft een op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.

Met jullie steun helpen we kanker te verzachten voor hen en hun naasten, kankerinformatie te verspreiden en te pleiten voor een beter kankerbeleid. Met preventie en onderzoek helpen we kanker te bestrijden en te vermijden.

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

Met jullie steun konden wij in 2018

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

37.790.575

Je geld goed besteden
Je geld goed besteden

Met jullie steun konden wij in 2018

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

1.532.976

Je geld goed besteden
79.000

kinderen groeien niet meer op in de rook dankzij onze sensibiliseringscampagnes

Met jullie steun konden wij in 2018

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

15.686.065

Je geld goed besteden
1726

patiënten kregen toegang tot kankeronderzoek dankzij jullie steun

13

ziekenhuizen krijgen onze steun voor wetenschappelijk onderzoek

Met jullie steun konden wij in 2018

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

12.323.855

Je geld goed besteden
34.000

gesprekken door zorgvrijwilligers

124.000

euro investeerden we in 2018 in psychosociaal onderzoek

87

kinderen gingen mee op kamp

Met jullie steun konden wij in 2018

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

3.527.782

Je geld goed besteden
3587

zorgverleners krijgen info op maat

21

beleidsaanbevelingen voor aangepaste zorg voor jongvolwassen patiënten

Je geld goed besteden

Help mee in onze strijd tegen kanker