Dankzij jullie steun kunnen wij opkomen tegen kanker

Je geld goed besteden

Elk jaar opnieuw kunnen wij rekenen op de steun van duizenden sympathisanten die geld inzamelen tegen kanker. Samen met de inkomsten uit onder meer legaten zamelden we in 2021 35,81 miljoen euro in.

Kom op tegen Kanker waakt er als goed doel over dat een maximum van jullie ingezamelde geld effectief naar de strijd tegen kanker gaat en slechts een minimum naar de interne werking. Daar willen we heel transparant over zijn: we investeren ook om zo veel mogelijk Vlamingen te mobiliseren tegen kanker. Daarbij waken we erover dat van elke 10 euro die we ontvangen, minder dan 2 euro naar investeringen in fondsenwerving en de werking van de organisatie gaat. In 2021 investeerden we 6,27 miljoen euro.

Vele kleintjes maken groot:
€ 35.811.000 euro in 2021
Vele kleintjes maken groot:
€ 35.811.000 in 2021
Je geld goed besteden
  • Giften & Acties
  • Legaten
  • Diverse inkomsten

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

'Je hebt kanker.' Het verdict valt elk jaar voor meer dan 40.000 Vlamingen. Een vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs een op de drie.

Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft een op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.

Met jullie steun helpen we kanker te verzachten voor hen en hun naasten, kankerinformatie te verspreiden en te pleiten voor een beter kankerbeleid. Met preventie en onderzoek helpen we kanker te bestrijden en te vermijden.

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

Met jullie steun konden wij in 2021

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

32.262.000

Je geld goed besteden
Je geld goed besteden

Met jullie steun konden wij in 2021

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

1.453.000

Je geld goed besteden
20%

minder kinderen zaten dagelijks in de tabaksrook, vergeleken met twee jaar eerder

1ste

rookvrije perrons in België, dankzij proefproject in Mechelen

451.822

euro naar preventieprojecten

Met jullie steun konden wij in 2021

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

12.622.000

Je geld goed besteden
22

kennisinstellingen, ziekenhuizen en organisaties kregen steun voor kwalitatief kankeronderzoek

1800

patiënten kregen toegang tot beloftevolle kankerbehandelingen of betere methodes om kanker op te sporen/volgen

Met jullie steun konden wij in 2021

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

8.902.000

Je geld goed besteden
1.400.000

euro ging naar kankerpatiënten met een laag inkomen en hoge kosten

3.207.346

euro investeerden we in kinderoncologie, lotgenotengroepen, palliatieve zorg, zorgorganisaties en vernieuwende zorginitiatieven

43

kinderen gingen op vakantiekamp

Met jullie steun konden wij in 2021

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

3.013.000

Je geld goed besteden
170

mensen namen deel aan het congres ‘Jong en kanker?!’

250

euro is het nieuwe jaarlijkse maximum aan remgeld dat kankerpatiënten met de laagste inkomens moeten bijleggen

Je geld goed besteden

Help mee in onze strijd tegen kanker