Voor mensen met migratieachtergrond

  • Met mensen met kanker en hun naasten met een migratieachtergrond
  • In een ziekenhuis of bij patiënten thuis
  • Praten en luisteren
  • Overdag
  • Een vaste dag per week en een maandelijkse intervisie

Als vrijwilliger voor mensen met een migratieachtergrond voer je ondersteunende gesprekken met kankerpatiënten en hun naasten met een andere etnische achtergrond.

Je beschikt dus over voldoende draagkracht om gesprekken met mensen met kanker aan te durven en aan te kunnen. Daarnaast heb je de nodige basisvaardigheden in gesprekstechnieken en spreek je goed Nederlands. Dat je ook Arabisch, Berbers, Turks, Russisch of een andere taal spreekt, is een pluspunt.

Kom op tegen Kanker zorgt uiteraard wel voor de nodige ondersteuning. Zo krijg je een basisopleiding en is er een maandelijkse intervisie of navorming voorzien.

In ruil voor je inzet nodigen we jou als vrijwilliger doorheen het jaar ook uit voor dankmomenten en andere interessante evenementen van Kom op tegen Kanker of relevante partners.

Geen vacature voor jou?

Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!