Kritische kijk op screenings en apps

Kritische kijk op screenings

Kanker vroegtijdig opsporen betekent dat er bij gezonde mensen – die geen klachten hebben en geen verhoogd risico op kanker – wordt gezocht naar voorlopers van kanker of het begin van kanker. Kom op tegen Kanker pleit voor evenwichtige en toegankelijke informatie over de voor- en nadelen van vroegopsporing zodat je goed geïnformeerd kunt beslissen of je je laat screenen of niet.

Informeren en sensibiliseren

Kom op tegen Kanker verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voor- en nadelen van vroegopsporing via:

Ondersteuning bevolkingsonderzoeken

Voor borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker organiseert de Vlaamse overheid een bevolkingsonderzoek. Kom op tegen Kanker is lid van de werkgroepen bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker en van de werkgroep sensibilisering.

Via deze werkgroepen volgen we nauwgezet de evoluties in de sector en waken we mee over de communicatie naar de bevolking. De werkgroepen zijn in 2015 opgericht door de Vlaamse minister van Volksgezondheid. Hun opdracht is om de informatie en sensibilisering over de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen, op te volgen en te coördineren.

Beslissingshulp voor vroegopsporing prostaatkanker

Vroegopsporing van prostaatkanker gebeurt aan de hand van een PSA-test. In opdracht van Kom op tegen Kanker ontwierp LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven, in maart 2014 een online beslissingshulp. De website www.dekeuzemaken.be helpt mannen om te ontdekken wat voor hen belangrijk is bij de keuze om zich al dan niet te laten onderzoeken.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde op zijn beurt een informatiedocument dat huisartsen kunnen gebruiken tijdens de consultatie.

De online beslissingshulp kwam tot stand in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen Domus Medica en de Belgische Vereniging voor Urologie. Het informatiedocument voor de huisartsen werd ontwikkeld samen met Domus Medica en zijn Franstalige tegenhanger Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG).

Geïnformeerde keuze

In opdracht van Kom op tegen Kanker peilde het onderzoeksbureau Kantar TNS in februari 2018 naar kennis over de voor- en nadelen van screening. Uit dat onderzoek bleek dat mensen nog te weinig worden geïnformeerd over de nadelen van screening, maar ze dit wel wensen, ook al heeft dit niet per se een impact op hun keuze om deel te nemen.

Samen met huisartsenvereniging Domus Medica startte Kom op tegen Kanker een project op om huisartsen op te leiden om patiënten te informeren over voor- en nadelen van screening. We willen op die manier mensen helpen om in overleg met hun huisarts een geïnformeerde keuze te maken om al dan niet deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek.