dr. Christophe Deben

Wie is vatbaar voor het virus?

Onderzoek naar de relatie tussen corona en kanker

Delen

Het coronavirus roept heel wat vragen op. Ook kankerpatiënten ervaren stress, omdat hun arts niet altijd een pasklaar antwoord heeft. Dr. Christophe Deben van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek aan de Universiteit Antwerpen onderzoekt hoe besmetting met het coronavirus werkt, en of mensen met kanker vatbaarder zijn.

Wat houdt je onderzoek precies in?

‘Een virus is geen levend organisme. Het kan zichzelf alleen vermenigvuldigen via een gastheercel. Zo’n cel binnendringen lukt alleen met de juiste sleutel. Het coronavirus draagt een hele sleutelbos mee. Dat zijn de uitsteeksels die we op het virus zien. Die passen precies op het ACE2-eiwit, dat voorkomt op tal van lichaamscellen. Wij onderzoeken de invloed van veel voorkomende kankerbehandelingen op de hoeveelheid ACE2-eiwit op gezonde longcellen, maar ook in welke mate het eiwit voorkomt op longkankercellen. Infectie gebeurt immers vaak via de longen, omdat het virus via de lucht ons lichaam binnendringt.’

Hoe kan je onderzoek een verschil maken?

‘Binnen zes maanden hopen we te weten of kankerpatiënten extra gevoelig zijn voor corona. Maar ook of hun behandeling invloed heeft op het virus. Als dat zo is, kunnen we extra maatregelen treffen, zoals een quarantaine tijdens de behandeling. Misschien zullen we een behandeling ook tijdelijk moeten onderbreken, of vervangen door een andere therapievorm.’

Wat heb je met de hulp van Kom op tegen Kanker kunnen realiseren?

‘Dit onderzoek is extreem belangrijk, maar ook complex. We maken gebruik van organoïden: in het lab gekweekte mini-longen en mini-tumoren. Een hypermoderne techniek, waarvoor we samenwerken met onderzoekers in Utrecht, Amsterdam en New York. De steun van Kom op tegen Kanker zorgt ervoor dat we snel kunnen schakelen, wat nodig is gezien de schaal van de pandemie. Voor dit soort onderzoeken is dat zeker niet altijd evident.’

dr. Christophe Deben

© Joost Joossen