Recht op een gezond leefmilieu

Vrij van fijn stof

Gezonde leefomgeving

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op gezonde lucht. We informeren de bevolking over de gevolgen van luchtvervuiling voor onze gezondheid en hebben daarbij extra aandacht voor fijn stof. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die ons beter beschermen tegen vervuilde lucht.

Hoe willen we dat doen? 

  • Beleid beïnvloeden 

We streven naar maximale gezondheidswinst – zeker voor de kwetsbaren – door via beleidswerk fijn stof als veroorzaker van kanker aan te pakken. Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen waardoor de bevolking minder blootgesteld wordt aan fijn stof. We werken daarvoor samen met andere organisaties die ook actief zijn op dit domein. 

Vuurkorf

We hanteren het voorzorgsprincipe: wetenschappelijke onzekerheid mag nooit een excuus zijn om geen maatregelen te nemen. Veel kankers manifesteren zich immers pas tientallen jaren na blootstelling. We bepleiten ook de kindnorm, waarbij het luchtkwaliteitsbeleid rekening houdt met de noden van een kind. Het lichaam en de hersenen van een kind zijn volop in ontwikkeling. Dat maakt het extra gevoelig en kwetsbaar. Beleid dat afgestemd is op de meest kwetsbaren is goed voor iedereen. 

Het voorzorgsprincipe moet integraal deel uitmaken van een preventiebeleid en moet meer toegepast worden. 

Kom op tegen Kanker schreef samen met de Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace een opiniestuk waarin we onze beleidsmakers aansporen om daadkrachtiger en ambitieuzer op te treden tegen luchtvervuiling. 

  • Informeren en sensibiliseren 

Wereldwijd onderzoeken wetenschappers welke stoffen kankerverwekkend zijn voor de mens. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek  (IARC) neemt de resultaten van al die onderzoeken aandachtig onder de loep. Het agentschap deelt stoffen waarvan onderzocht werd of ze kankerverwekkend zijn voor de mens, onder in vijf groepen. Fijn stof behoort tot de groep van stoffen 'die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen'. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt onder meer de kans op longkanker. 

Meer wetenschappelijk onderbouwde informatie over de impact van fijn stof op onze gezondheid vind je hier

Fijn stof wagens
  • Financiering van preventieprojecten 

Kom op tegen Kanker financiert preventieprojecten die het risico op kanker sterk kunnen terugdringen. In onze call voor projecten voor 2022 gingen we ook actief op zoek naar projecten in verband met fijn stof.  

Kom op tegen Kanker kan en doet het niet alleen. We werken samen met diverse Vlaamse, Belgische, Europese en internationale coalities, want SAMEN staan we sterker. Lees hier meer.