Recht op een gezond leefmilieu

Vrij van fijn stof

Gezonde leefomgeving

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op gezonde lucht. We informeren de bevolking over de gevolgen van luchtvervuiling voor onze gezondheid en hebben daarbij extra aandacht voor fijn stof. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die ons beter beschermen tegen vervuilde lucht.

Hoe willen we dat doen? 

  • Beleid beïnvloeden 

We streven naar maximale gezondheidswinst – zeker voor de kwetsbaren – door via beleidswerk fijn stof als veroorzaker van kanker aan te pakken. Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen waardoor de bevolking minder blootgesteld wordt aan fijn stof.

Vuurkorf

We willen een ambitieus beleid, niet louter om verplichte normen te halen, maar afgestemd op de bescherming van de meest kwetsbaren zoals (ongeboren) kinderen, ouderen, mensen met luchtweg- of cardiovasculaire aandoeningen en kankerpatiënten. We werken daarvoor samen met andere organisaties die ook actief zijn op dit domein. Samen sporen we onze beleidsmakers aan om daadkrachtiger en ambitieuzer op te treden tegen luchtvervuiling. Onze eisen kun je onder meer terugvinden in dit opiniestuk en persbericht.

  • Informeren en sensibiliseren 

Wereldwijd onderzoeken wetenschappers welke stoffen kankerverwekkend zijn voor de mens. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek  (IARC) neemt de resultaten van al die onderzoeken aandachtig onder de loep. Het agentschap deelt stoffen waarvan onderzocht werd of ze kankerverwekkend zijn voor de mens, onder in vijf groepen. Fijn stof behoort tot de groep van stoffen 'die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen'. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt onder meer de kans op longkanker. 

Meer wetenschappelijk onderbouwde informatie over de impact van fijn stof op onze gezondheid vind je hier

Fijn stof wagens
  • Financiering van preventieprojecten 

Kom op tegen Kanker financiert preventieprojecten die het risico op kanker sterk kunnen terugdringen. In onze calls voor projecten gaan we ook actief op zoek naar projecten in verband met fijn stof.  

Kom op tegen Kanker kan en doet het niet alleen. We werken samen met diverse Vlaamse, Belgische, Europese en internationale coalities, want SAMEN staan we sterker. Lees hier meer.