Bewuster omgaan met alcohol

Gezonde levensstijl

Je kunt niet vermijden dat je misschien kanker krijgt, maar je kunt wel het een en ander doen om het risico te verkleinen, zoals minder of geen alcohol drinken. Kom op tegen Kanker stelt zich als doel het risico op kanker als gevolg van alcoholgebruik te verminderen. We willen mee de kennis en het bewustzijn in onze samenleving hierrond vergroten en ertoe bijdragen dat minder of geen alcohol drinken (meer) sociaal aanvaard wordt. Op die manier willen we een draagvlak creëren voor een strenger alcoholbeleid.  

Alcoholgebruik heeft niet alleen een grote maatschappelijke impact, maar ook een grote impact op de gezondheid. Het drinken van alcohol is gerelateerd aan het risico op verschillende aandoeningen, waaronder kanker.  

Alcohol-water

Er is geen veilige hoeveelheid voor de consumptie van alcohol. Hoe meer je drinkt, hoe hoger het risico op kanker. Dat risico begint al te stijgen bij één standaardglas (10g of 12,7ml pure alcohol) per dag. Ook een beperkte hoeveelheid alcohol heeft dus al een gezondheidsimpact.  

Kom op tegen Kanker is hierover bezorgd en streeft naar een vermindering van het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt met en sterft aan een kanker die aan alcohol is gerelateerd.  

Daarom willen we meehelpen om de kennis over de gezondheidsimpact van alcohol te vergroten, in het bijzonder de link tussen alcohol en kanker, zodat de Vlaming bewuster en gezonder omgaat met alcohol.  

Hoe willen we dat doen? 

  • Beleid beïnvloeden 

We streven naar maximale gezondheidswinst – zeker voor de kwetsbaren – door via beleidswerk alcohol als veroorzaker van kanker aan te pakken 

In aanloop naar 'Tourneé Minérale' in februari 2022 bezorgden we de beleidsmakers een visietekst over alcohol en kanker: een aanbeveling voor een doortastender alcoholbeleid om de Vlaming bewuster en gezonder te doen omgaan met alcohol en zo het aantal kankers door alcoholgebruik te verminderen. Meer hierover lees je ook in de bijbehorende blog: Drie eisen voor een doortastender alcoholbeleid.

In april 2022 stelden we een dossier op met onze argumenten om de beleidsmakers aan te sporen een leeftijdsgrens van 18 jaar in te voeren voor alle alcoholhoudende dranken. Deze maatregel moet uiteraard gepaard gaan met een betere controle en handhaving. Het invoeren van een hogere leeftijdsgrens is één van de maatregelen die beleidsmakers kunnen nemen om de beschikbaarheid van alcohol in onze samenleving te verlagen. Lees hierover ook de bijhorende blog: Alcoholgebruik: later begonnen is dubbel gewonnen. 

Waterkan
  • Informeren en sensibiliseren 

Via communicatie willen we mensen aanzetten tot een gezondere levensstijl en hen aanzetten om bewuster en gezonder om te gaan met alcohol. 
Lees hier meer over de risico’s over alcohol en kanker.  

  • Financiering van preventieprojecten 

Kom op tegen Kanker financiert preventieprojecten die het risico op kanker sterk kunnen terugdringen. In onze call voor projecten voor 2022 gingen we ook actief op zoek naar projecten in verband met alcohol. 

Kom op tegen Kanker kan en doet het niet alleen. We werken samen met diverse Vlaamse, Belgische, Europese en internationale coalities, want SAMEN staan we sterker. Lees hier meer.